Ciri er klar for parring

Ciri har nå fått resulatene fra sine undersøkelser.

Hun har 0/0 på patellaluksesjon, det vil si friske knær og

hun har testet «clear» på gentesten for Primary Lens Luxation (PLL). Hun vil derfor ikke kunne gi valper som vil utvikle en arvelig variant av denne smertefulle øyesykdommen.

 

Det vil si at vi nå venter på løpetid og forhåpentligvis et vinterkull!